top of page

하와이 훌라댄스


________________________________________________________________________________________________________


강사명

이미옥장소

170 Upper Bukit Timah Road BUKIT TIMAH SHOPPING CENTRE,

B2, #17, 588179

(일도 스튜디오)강좌 시간

매주 수요일 10:30AM - 12:00PM수강료 (4회 기준/한 달)

여성회 회원: $120

비회원: $150

________________________________________________________________________________________________________


신청

연락처: 8408 8958

________________________________________________________________________________________________________

조회수 1회댓글 0개
bottom of page