top of page

________________________________________________________________________________________________________


강사명

조영숙장소

170 Upper Bukit Timah Road BUKIT TIMAH SHOPPING CENTRE,

B2, #17, 588179

(일도 스튜디오)강좌 시간

매주 월요일 09:30AM - 10:30AM수강료 (4회 기준/한 달)

여성회 회원: $140

비회원: $160

________________________________________________________________________________________________________


신청

연락처: 8406 0296

________________________________________________________________________________________________________


조회수 5회댓글 0개
bottom of page