top of page

 

30대 이상의 여성들에게는 1주일에 최소 3회 이상, 30분 이상의 지속적인 운동이 필요합니다.

 


________________________________________________________________________________________________________


강사명

곽지현장소

170 Upper Bukit Timah Rd, #B2-05 Shopping Centre,

Singapore 588179

(일도 태권도)강좌 시간

매주 목요일 11:00AM - 12:00PM수강료 (1회 기준)

여성회 회원: $130

비회원: $40

________________________________________________________________________________________________________


신청

연락처: 8651 5922

________________________________________________________________________________________________________

조회수 356회댓글 0개
bottom of page